Menu

 

    TRANSMISJA NA ŻYWO

 

Chrzty w Parafii

 

Sakrament Chrztu Świętego

udzielany jest w każdą

pierwszą niedzielę miesiąca. 

Pierwsza Komunia Święta

Uroczystość Pierwszej Komunii

Świętej w Tarnowcu zawsze ma

miejsce w trzecią niedzielę maja.

KSM TARNOWIEC

 

 

Jesteśmy też na Facebooku (kliknij ikonki)    

                 

dołącz na fb

 dołącz do nas na facebooku

PRASA KATOLICKA

Tygodnik Niedziela

 

 Nowy numer 49/2019

           =====>otwórz<=====

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5213302

Statystyki

stat4u

ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ

W imię  Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Amen

 

Boska dobroci, uderz w serce moje,

By dziś wylało łez obfitych zdroje

Nad niebios Panem męki ponoszącym,

Krzyż dźwigającym.

 

Ojcze niebieski, w pokorze upadamy przed  krzyżem Jednorodzonego Syna Twojego, przejęci żalem i obrzydeniem do wszystkich grzechów, które stały się powodem Jego okrutnych cierpień i śmierci krzyżowej. Przez rozważanie Jego gorzkiej męki daj nam jaśniej poznać złość grzechu. Daj również tyle sił, byśmy z ochotą podjęli drogę krzyżową własnego życia z pełnym poddaniem się Twojej świętej woli.

Pragniemy dostąpić wszystkich odpustów jakie przywiązane są do tego nabożeństwa.

Maryjo, Bolesna Matko, wszyscy Aniołowie i Święci, którzy towarzyszyliście Zbawicielowi i pocieszali Go w Jego drodze krzyżowej, bądźcie również przy nas w drodze krzyżowej naszego życia, byśmy wsparci waszą pomocą, zdążali nią do wiecznej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen.

STACJA 1

PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

 

Zadrżyj ma duszo, oto Stwórca świata,

został skazany na śmierć przez Piłata!

Za twoje grzechy życie swe Syn Boży

 na krzyżu łoży!

-Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją  świat odkupić raczył.

 

Boski Zbawicielu, Piłat działał niesprawiedliwie i wbrew sumieniu, wymierzając Ci wyrok śmierci.  My również występujemy przeciw Twojemu życiu w naszych duszach ile razy dopuszczamy się grzechu.  Teraz pełni żalu, przepraszamy Cię za to. Za Twoim przykładem, w duchu pokuty pragniemy cierpliwie znosić błędne opinie, surowe i niesprawiedliwe oceny dotyczące nas i naszego postępowania. "Dałem Wam przykład, abyście jak  Ja wam uczyniłem, tak i wy czynili." ( J 13,15)

 Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA 2

PAN JEZUS BIRZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Jezus ze drżeniem bierze krzyż w ramiona,

Usty całuje, chociaż na nim skona,

Lecz swoją śmiercią  imie Ojca wsławi,

A ludzi zbawi

 

-Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją  świat odkupić raczył.

 

Boski Zbawicielu, bierzesz ciężki krzyż odważnie i z oddaniem, a my boimy się każdej ofiary i samozaparcia. Narzekamy, że to za dużo, że krzyż za ciężki. Odtąd jednak chcemy iść z Tobą, naśladować Ciebie i wypełniać wiernie wszystko, co zgodne jest z Twoją świętą wolą, wszystkie trudy związane z powołaniem, zawodem i życiem chrześcijańskim. "We wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował" ( Rz 8,37)

 

 Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

 

STACJA 3

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ PIERWSZY

Jezus pod krzyżem z trudu już omdlewa

Na twarz upada pod ciężarem drzewa

Znęca się nad Nim i przekleństwa miota

Żołdaków rota.

 

-Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją  świat odkupić raczył.

 

 Boski Zbawicielu, upadłeś pod ciężarem krzyża, myśmy zbłądzili i upadli pod ciężarem pokus. Twój upadek jest dla nas pociechą - wiesz Panie, co znaczy ludzka słabość i nie pozwolisz by nawiedzały nas  doświadczenia ponad nasze siły. Nie chcemy narzekać gdy przyjdą trudności lub niepowodzenia, a wspieani Twoją łaską, pragniemy uniknąć upadku.

 

 " Wierny jest Pan, który umocni nas i ustrzeże od złego " (2 Tes 3,3)

 

  Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA 4

Pan Jezus spotyka na drodze krzyżowej swoją Matkę

Boleść przenikła tkliwe Matki serce,

Kiedy ujrzała Syna w poniewierce.

Milczy w boleści, tylko łzy mówiły,

Synu mój miły!

 

-Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją  świat odkupić raczył.

 

Boski Zbawicielu, jak krwawiło Twoje Serce, gdy spotkałeś Matkę. Twój ból jest Jej bólem. Twoje cierpienie Jej cierpieniem. Jej dusza doznała wzmocnienia gdy zobaczyła Twoją dzielność  w wypełnianiu woli Ojca. Ciebie zaś pokrzepiła Jej miłość i współczucie. Daj, byśmy coraz głębiej rozumieli naukę płynącą z  tego bolesnego spotkania, abyśmy w ciężkich godzinach nie wpadali w narzekanie. Pragniemy naśladować Ciebie i Twoją Matkę Bolesną, znosić wspólnie z innymi każdą przykrość i każdy ból oraz wzajemnie się pocieszać  jako członkowie jednego Mistycznego Ciała Twojego. " Teraz przeto trwają wiara, nadzieja, miłość, a z nich największa jest miłość" (1 Kor 13,13)

 

 Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA 5

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyz Panu Jezusowi

Jezus z wdzięcznością patrzy na Szymona,

Że z Nim krzyż ciężki wziął na swe ramiona.

Błogosławiony, że się z Panem trudzi,

By zbawić ludzi.

 

-Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją  świat odkupić raczył.

 

 Boski Zbawicielu, dziękujemy Ci za każdy krzyż, jaki możemy nieść z Tobą i żałujemy z głębi serca, że czasem szemraliśmy i narzekali, gdy wypadło nam iść drogą Twojego krzyża. Byliśmy ślepi dostrzegając w cierpieniu sam tylko krzyż, a nie Ciebie. Otwórz nam oczy, jak otwarłeś je Szymonowi z Cyreny, byśmy nie ulegli rozgoryczeniu, także wtedy, gdy cierpienie nasze będzie niezrozumiałe. Otwórz nasze serca i oczy także na cierpienia bliźnich, by nieść im ulgę. "Jeden drugiego brzemiona noście, a wypełnicie prawo Chrystusowe" (Gal 6,2)

 

 Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

 

STACJA 6

Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Litością tknięta córka Izraela,

Chustą ociera lice Zbawiciela.

Jezus ją w zamian wizerunkiem darzy

Swej świętej twarzy.

 

-Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją  świat odkupić raczył.

 

Boski Zbawicielu, Weronika nie zwracała uwagi na wrogie otoczenie. Widziała tylko Ciebie i Twoją zbrukaną twarz. Daj i nam takie męstwo, gdy przystępujemy do Ciebie, do Twojego Kościoła do wiary i obyczajów, do cnót i Twojego prawa. Strach i tchórzowskie kierowanie się ludzkim względem nie mogą nas nigdy powstrzymać od wypełniania naszych obowiązków. Wyciśnij w naszych sercach  Twój obraz, abyśmy zawsze byli Tobie wierni. "Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy wobec Aniołów Bożych" (Łk 12, 8)

 

 Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA 7

Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi

O Jezu miły znów, upadasz srodze,

Leżysz pod krzyżem na golgockiej drodze.

Nie brzemię drzewa Ciebie tak przygniata,

Lecz grzechy świata.

 

-Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją  świat odkupić raczył.

 

 Boski Zbawicielu, leżysz w kurzu i brudzie ulicznym, przygnieciony ciężarem krzyża. Patrzy na ciebie tłum ludzi obojętnych, a nawet wrogich. Przysparzamy Ci cierpienia gdy przyłączamy się do nich, wpadając na nowo w dawne grzechy. Panie, klęczymy teraz w duchu przy Tobie i bolejemy nad naszym nierozumnym postępowaniem. Jak wielka jest złość grzechu ciężkiego. Twój upadek niech nas strzeże przed każdyn dalszym upadkiem."Strzeżcie się, abyście własnego utwierdzenia nie doprowadzili do upadku" (2P 3,17)

 

 Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

 

STACJA 8

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Z płaczem  niewiasty załamuja ręce

Tkliwie współczują Jezusowej męce.

On je pociesza, iże to cierpienie,

da im zbawienie.

 

- Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 

Boski Zbawicielu, na drodze krzyżowej pragnąłeś czegoś więcej niż tylko współczucia, płaczu, uczucia które szybko przemija. Ty patrzysz na nasze przekonania i zasady, które rządzą naszym postępowaniem. Dopomóż nam myśleć i działać w Twoim Duchu, byśmy kiedyś nie musieli płakać nad sobą i nad naszymi dziećmi. (Łk 23,28} 

 

 Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA 9

Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

 

Przypatrz się duszo, jak się Jezus słania

I po raz trzeci pada z wyczerpania.

Leży jak robak w prochu przydeptany,

Sponiewierany.

 

- Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 

Boski Zbawicielu, po raz trzeci upadasz pod ciężarem krzyża. Z żalem i bólem myślimy o tym jak często wpadaliśmy powtórnie w grzechy i błędy. jak byliśmy obojetni i oziębli, jak nie chcieliśmy odejść od skłonności do zła. Tyle mieliśmy dobrych postanowień, a tak mały skutek. Dziś stanowczo postanawiamy iść z Tobą przez całe życie, aż do czasu żniwa. (Mt 13,30) "Odnów we mnie moc ducha"(Ps 50,12)

 

 Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA 10

Pan Jezus z szat obnażony

Stwórca, co niebo złoto zorzą stroi,

Wstydem okryty wobec ludzi stoi!

Pan wszechstworzenia, co odziewa kwiaty,

Stoi bez szaty.

 

 Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 

Boski Zbawicielu, wszystko nam oddałeś,nawet szaty, które okrywały Twoje święte Ciało! Zawsze pragniemy pamiętać o Twojej ofiarnej miłośći, zwłaszcza wtedy, gdy nasze ciało będzie musiało zrezygnować z czegoś miłego. Ciało Twoje stało się czystą i świętą Ofiarą. Dzięki tej Ofierze  otrzymujemy pokarm eucharystyczny, który uświęca naszą duszę i ciało, które staje się świątynią Ducha Świętego. Strzeż nas od wszelkiej pożądliwości i bezwstydu, abyśmy przed Twoim tronem sędziowskim mogli stanąć w nieskalanej szacie łaski.  "Stwórz, o Boże we mnie serce czyste" (Ps 50,12)

 

 Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA 11

Pan Jezus przybity do krzyża

 Ciało Jezusa, ból przenika srogi,

Gdy gwoździe biją w obie ręce, nogi.

Jak struna lutni, drży na całym ciele,

Cierpiąc  zbyt wiele.

 

 Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 

Boski Zbawicielu, w tak okrutny sposób zostałeś przybity do krzyża, aby pokutować za grzechy naszej samowoli i zmysłowości. Daj nam coraz lepiej zrozumieć, że tylko wtedy możemy należeć do Ciebie i nazywać się Chrześcijanami, gdy zapanujemy nad samowolą  i zmysłowością.  " To wiedzcie że dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już wiecej nie byli w niewoli grzechu. " (Rz 6,6)

 

 

 Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA 12

Pan Jezus umiera na krzyżu

Jezus na krzyżu po skończonej męce

Ducha oddaje w Ojca swego ręce.

Drży ziemia z trwogi, słońce blask zawiera

Gdy Bóg umiera

 

 - Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 

Boski Zbawicielu, cały oddałeś się za nas na ofiarę. Nie lękałeś się żadnego cierpienia, żadnego upokorzenia, aby spełnić wolę Ojca. Przynosimy Ci samych siebie, nasze życie i śmierć, aby Tobie je ofiarować. Przepraszamy Cię za wszystkie nasze grzechy. Pragniemy za nie pokutować przez sumienne wypełnianie obowiązków, wypełniając również wolę Ojca niebieskiego, który nas posłał na ten świat. Klękamy przy Twoim krzyżu, aby we wszystkich trudnościach naszego życia, modlić się do Ojca razem z Tobą: Panie, " nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie"  (Łk22, )

 

 Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA 13

Ciało Jezusa zdjęte z krzyża i złożone w objęcia Bolesnej Matki

Siedzi pod krzyżem Matka nieszczęśliwa,

Z ran swego Syna łzami krew obmywa.

O Święta Matko, swej boleści łzami,

Módl się za nami.

 

Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 

Boski Zbawicielu, dokonała się Twoja bolesna Ofiara. Twoje  Ciało spoczywa na kolanach Matki bolejącej.   Z głębokim bólem oglądała na nim rany i sińce. Jej dusza tonęła w morzu gorzkości, lecz poddana woli Bożej, nie narzekała. My również pragniemy w każdym cierpieniu kierować się Jej przykładem i pamiętać o pełnieniu woli Bożej jako najwyższym zaszczycie.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA 14

Pan Jezus złożony w grobie

W grobie złożono Jezusowe Ciało

Które za ludzi tyle wycierpiało.

Lecz dnia trzeciego, gdy przyjdzie świtanie,

Znów Żywe wstanie.

 

 Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie -

- Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 

Boski Zbawicielu, spoczywasz w grobie. Twój Wielki Piątek minął i zbliża się poranek wielkanocny. My jesteśmy również w środku Wielkiego Tygodnia naszego życia. Od wszystkiego co nas teraz męczy i dręczy, musimy kiedyś odpocząć, wyczekując wysłużonego przez Ciebie  nowego i chwalebnego życia. Pozwól by nasze serce było miejscem Twojego spoczynku, abyś mógł je przygotować do chwalebnego zmartwychwstania. "Jak w Adamie wszyscy umieramy, tak też w Chrystusie wszyscy będę ożywieni" (Kor 15,22)

 

 Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...  Któryś za nas cierpiał rany...

 

Płaczże o duszo, wszak ta śmierć dla Ciebie,

Żebyś w wieczności nie cierpiała w niebie.

Żałuj za grzechy, proś o zmiłowanie,

Odpuść mi Panie.

Boże, Ty przez Najdroższą Krew Jednorodzonego Syna, uświęciłeś krzyż, jako znak zwycięstwa. Spraw łaskawie, aby wszyscy, którzy wierzą w ten święty znak, cieszyli się Twoją opieką. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

Dzisiaj jest

środa,
11 grudnia 2019

(345. dzień roku)

 

Święta

Środa, II Tydzień Adwentu
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Damazego I, papieża

 

   P A T R O N  D N I A

 

biblia

 

 

 

 

S z l a k  M a r  y j n y

wirtualny spacer po sanktuarium

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Krucjata  Różańcowa za Ojczyznę

--------------> czytaj

Diecezja Rzeszowska

 

 

eKAI

Szkaplerz Św. Michała Archanioła

Szkaplerz Św Michała Archanioła

GMINA TARNOWIEC