Menu

 

Kontakt telefoniczny:

    13/442 42 52
    13/442 51 20
    13/442 51 21
    13/442 51 22

 

Współrzędne GPS:

 E 21°34'38.64"

 N 49°43'43.39"

 

Wokół Sanktuarium

Nasze Witraże

Relikwie Świętych

OBROŃCY ŻYCIA

Msza Trydencka

 

Dziennik Parafialny

 

PRASA KATOLICKA
NAJNOWSZY NUMER

Gość Niedzielny 

 

Dzisiaj jest

sobota,
31 stycznia 2015

(31. dzień roku)

Święta

św. Jana Bosko, kapłana - wspomnienie obowiązkowe

Imieniny:
Jana, Ludwiki, Marceli

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń:
1413028

Administrator strony

       Małgorzata Patrzyk 

                  kontakt  

      mpatrz@gmail.com

10. 01. 2015 r. Sobota. Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu. 

Dzień jak co dzień? Nie. To niepowtarzalne święto w parafii. W parafialnych księgach nie znaleziono podobnego zdarzenia; tego dnia, właśnie tu, diakon Tomasz Podrazik ze Zgromadzenia Ojców Białych, otrzymał Sakrament Kapłaństwa z rąk  ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego. Tych kilka słów zawiera w sobie czas wzrastania i dojrzewanie w wierze Tomasza, poszukiwanie właściwej drogi , wsłuchiwanie się w Słowo Boga, odczytanie Jego woli. I konkretne już działania - podjęcie nauki w WSD w Rzeszowie, a potem odkrycie powołania do pracy misyjnej  i wstąpienie do Zgromadzenia Ojców Białych Misjonarzy Afryki. 

Droga do przyjęcia święceń kapłańskich trwa w tym zgromadzeniu 8 lat - jest to czas pracy  formacyjnej, wytężonej nauki , od trzeciego roku w Afryce w międzynarodowych i międzykulturowych wspólnotach. Po wcześniejszym intensywnym kursie języka angielskiego nadchodzi czas na naukę lokalnego języka afrykańskiego, jaki obowiązuje w wyznaczonym miejscu. Studia teologicze na Czarnym Lądzie trwają 3 lata. To wszystko dla Niego - dla Jezusa. I dla ludzi. 

Uroczystość  pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji  Rzeszowskiej rozpoczęła się o godzinie 11 przy współudziale Ojców Białych, Ojców Duchownych WSD Rzeszów i kleryków, księży diecezjalnych, wielu zaproszonych gości i parafian. 

Podczas święceń kapłańskich biskup przyzywa mocy Ducha Świętego, aby spoczęła na kandydacie do święceń. Wyciska ona na tym człowieku nieusuwalną pieczęć, która pozostanie z nim na zawsze. Jako współpracownik swojego biskupa kapłan będzie głosić słowo Boże, sprawować sakramenty, a przede wszystkim celebrować świętą Eucharystię.(KKK 1562-1568) Obrzęd rozpoczął się po odczytaniu Ewangelii Świętej. Wówczas, diakon został imiennie wezwany przed ołtarz do święceń, na co donośnie odpowiedział : Jestem. Następnie, odpowiadając na pytania biskupa,  Ojciec Wiceprowincjał  Prowincji Europejskiej Ojców Białych Misjonarzy Afryki Francis Barnes , zadeklarował, że diakon jest odpowiednio przygotowany i gotowy do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.

W homilii, ksiądz biskup zaznaczył wagę wydarzenia,  wspominając między innymi słowa Jana Pawła II : "Tutaj wszystko się zaczęło..." Kiedyś, do tej świątyni rodzice przynieśli syna do Chrztu Świętego, tutaj dorastał, przyjął Pierwszą Komunię Świętą, otrzymał Bierzmowanie i tutaj staje przed ołtarzem aby zostać kapłanem, Ojcem Białym, Misjonarzem Afryki, aby stąd udać się do pracy na niewie Pańskiej w Tanzanii. 

Po homilii , diakon złożył przyrzeczenia wiernego  wypełniania zobowiązań wypływających z przyjmowanych święceń. Ostatnie przyrzeczenie deklaruje cześć i posłuszeństwo biskupowi i jego następcom i połączone jest z gestem włożenia złożonych dłoni w dłonie udzielającego święceń.  

Kandydat na kapłana w geście leżenia krzyżem przed ołtarzem Pańskim, poleca się i polecany jest Bogu w Litanii do Wszystkich Świętych śpiewanej przez obecnych uczestników liturgii. Na zakończenie litanii, biskup błagał o dar Ducha Świętego, Jego błogosławieństwo i moc łaski kapłaństwa dla diakona Tomasza.

 Po litanii nastąpił obrzęd włożenia rąk na głowę wyświęcanego - najpierw przez ks. biskupa, następnie przez wszystkich kapłanów według starszeństwa. Kolejnym punktem była modlitwa konsekracyjna, której istotne słowa dla tych święceń brzmią następująco: "Prosimy, Cię, Ojcze wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu, odnów w ich sercach Ducha świętości, niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów".

Po tej modlitwie, kustosz sanktuarium nałożył na nowo wyświęconego prezbitera ornat - szatę, w której ojciec Tomasz  celebrował Najświętszą Ofiarę. Przed tym jednak, nastąpiło jeszcze namaszczenie dłoni nowego kapłana olejem Krzyżma św. dla podkreślenia  szczególnego związku z Chrystusem i udziału w Jego wiecznym kapłaństwie.Wręczenie  nowemu prezbiterowi chleba na palenie i wina w kielichu -  potrzebnych do sprawowania Mszy św. - ten gest wskazuje na funkcję przewodniczenia w sprawowaniu Eucharystii oraz na obowiązek naśladowania Chrystusa Ukrzyżowanego, który za całą ludzkość złożył siebie w ofierze.

Przed przystąpieniem do celebrowania pierwszej w życiu Eucharystii pocałunek pokoju  kończy święcenia prezbiteratu i jest postrzegany jako pieczęć potwierdzająca przyjęcie przez biskupa nowego współpracownika i wprowadzenie go w posługiwanie Kościołowi - tak lokalnemu, Polskiemu jak i temu w Afryce. Dopiero wtedy, ojciec Tomasz mógł włączyć się do sprawowania Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. biskupa z około 30 innymi obecnymi prezbiterami.

Komentatorem przebiegu liturgii i obrzędu święceń był Brat Mateusz, także przygotowujący się do kapłaństwa i pracy misyjnej w Zgromadzeniu Ojców Białych Misjonarzy Afryki.

Ks. Kustosz Jerzy Uchman

   Szczęść Boże!   Dobrze, że jesteś.

   Szukasz bieżących informacji

   z życia naszej naszej parafii ?  

  - Znajdziesz je  na naszych stronach.

  Nie znasz naszego Sanktuarium ?

  - Poświęć kilka chwil, aby je poznać.

  Byłaś tu kiedyś z pielgrzymką ?

  Mieszkałeś tutaj ?

  - Odśwież wspomnienia, zobacz, ile się zmieniło....

 

 

LITANIA DO MATKI BOŻEJ TARNOWIECKIEJ

(do prywatnego odmawiania)

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
 Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
 Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
 Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
 Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 Święta Maryjo, módl się za nami.
 Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
 Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.

Pani Tarnowiecka, Matko nasza w niebie

Pani Tarnowiecka, która przychodzisz do nas z sercem

Pani Tarnowiecka, która ukazujesz nam Jezusa

Pani Tarnowiecka, która prowadzisz nasze kroki po drogach żywota

Pani Tarnowiecka, która spoglądasz na nas swym matczynym wzrokiem

Pani Tarnowiecka, która przyszłaś do nas z dalekiego kraju

Pani Tarnowiecka, Patronko ziemi jasielskiej

Pani Tarnowiecka, która zostałaś ukoronowana na naszą Królową

Pani Tarnowiecka, która  byłaś z nami przez lata wojennych niepokojów

Pani Tarnowiecka, która byłaś na wygnaniu, jak Twoi wierni parafianie

Pani Tarnowiecka, która miłościwie spoglądasz na Twoich czcicieli

Pani Tarnowiecka, która nigdy nie zawodzisz proszących Ciebie

Pani Tarnowiecka, która pocieszasz wszystkich strapionych

Pani Tarnowiecka, która chronisz nas od nieszczęść

Pani Tarnowiecka, która czuwasz nad nami nieustannie

Pani Tarnowiecka, która prosisz za nami Swego Syna

Pani Tarnowiecka, Matko dzieci nienarodzonych

Pani Tarnowiecka, Opiekunko matek oczekujących potomstwa

Pani Tarnowiecka, Pocieszycielko matek, które utraciły swoje dzieci

Pani Tarnowiecka, Wspomożycielko wszystkich, którzy bronią ludzkiego życia

Pani Tarnowiecka, nasza Matko Zawierzenia 

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
 

 Módl się za nami, Słodka Pani Tarnowiecka.
 Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się : Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, abyśmy zawsze wolni od wszelkich niebezpieczeństw, mogli się radować Twoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa do Matki Bożej Tarnowieckiej

O Maryjo, Słodka Pani Tarnowiecka, Matko nasza w niebie. Ty szłaś do nas z sercem, przez przeróżne drogi.Prowadź nasze kroki po drodze żywota, jakże często stromej i pełnej wybojów. A u kresu drogi, bądź nam niebios bramą i błogosławiony owoc żywota Twojego, okaż nam Jezusa . Amen. 

IMPRIMATUR - KS. BP JAN WĄTROBA, BISKUP RZESZOWSKI - 1. 12. 2014

 

NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE  

 

W każdą pierwszą środę miesiąca, od maja do października włącznie w Sanktuarium odbywają się Nabożeństwa Fatimskie, zwane też Tarnowieckimi Nabożeństwami Zawierzenia..

Rozpoczęcie - godz 19:00 - Msza Święta z kazaniem.Następnie - Nowenna Zawierzenia, w czasie której czytane są prośby i podziękowania wiernych. Następnie -  Procesja Światła z kopią Cudownej Figury udaje się Drogą Krzyżową na Kalwarię Nienarodzonych. Zakończenie procesji i modlitwy różańcowej przed Cudowną Figurą w Sanktuarium Apelem Jasnogórskim. 

 

KALWARIA NIENARODZONYCH

 

              ODPUSTY TARNOWIECKIE 

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Odpust z udziałem dzieci pierwszokomunijnych

   - 31 maja - suma - godz. 11:00

MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ - W Tarnowcu:

- niedziela  - 16 lipca lub najbliższa po 16.

                 - suma- godz 11:00 

NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

- 8 września - lub najbliższa niedziela po tej dacie-

                 -2014r : 14 września 

                     

SERWIS PAPIESKI

 

002.gif

Ludzie szukający Boga wciąż spotykają się z szyderstwami i niechęcią. W obliczu cierpienia i niepowodzeń słyszą pytania: Co macie z waszej Ewangelii? Gdzie jest wasz Bóg? 

Bp Jan Wątroba

 

Diecezja Rzeszowska

 

Nabożeństwo Zawierzenia

Odpust 14. 09

 

 

 

        Ojcowie Biali

    Misjonarze Afryki

 

 

Numer bieżący
 

Wyszukiwanie

GMINA TARNOWIEC

Nasi Przyjaciele

Znalezione obrazy dla zapytania masarnia dobrucowa logo

 

      Znalezione obrazy dla zapytania masarnia wrocanka logo

 

     

 

 

 

 

       
Umieszcz 39, Tarnowiec

tel: 13 442-40-56

 

 GAZ-SYSTEM